Procedury pozyskiwania dofinansowań w 2009 r.

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

listopad 13, 2008


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:


Procedury pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2009 r., w oparciu o projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) i rozporządzenie MPiPS – omówienie nowych formularzy Inf-D-P i Wn-D

Przygotowanie do rocznego rozliczenia SOD za 2008 r.

Bieżące problemy dotyczące pozyskiwania dofinansowań i refundacji w 2008 r.

Wejście życie nowych rozwiązań regulujących pomoc publiczną dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z dniem 1 stycznia 2009 r. wydaje się być przesądzone. Jak twierdzą eksperci – szanse na to, że Komisja Europejska zgodzi się na przesunięcie terminu wejścia zmian w życie są minimalne.

Obserwacja dotychczasowych prac rządu oraz sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny skłania do stwierdzenia, że w proponowanych rozwiązaniach nie zajdą zasadnicze zmiany.

Wyinterpretowane wydają się również być wszystkie trudne zagadnienia związane z rocznym rozliczeniem dofinansowań i refundacji za 2008 r. – łącznie z kwestią dofinansowań i refundacji za grudzień 2008 r.

Dlatego serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia, na których, krótko i rzeczowo zostaną omówione najważniejsze obecnie dla pracodawców osób niepełnosprawnych zagadnienia.

ADRESAT
Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i rozliczanie pomocy publicznej.

PROWADZĄCA
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

TERMIN I MIEJSCE

3 grudnia 2008 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
mapka z dojazdem

5 grudnia 2008 r. – Wrocław
Hotel Jana Pawła II
ul. św. Idziego 2
mapka z dojazdem

8 grudnia 2008 r. – Rzeszów
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Cegielniana
mapka z dojazdem

9 grudnia 2008 r. – Kraków
Hotel Kazimierz II
ul. Starowiślna 60
mapka z dojazdem

10 grudnia 2008 r. – Katowice
Hotel Novotel Katowice Centrum
Al. Roździeńskiego 16
mapka z dojazdem

12 grudnia 2008 r. – Poznań
Centrum Konferencyjne IOR
ul. Władysława Węgorka 20 (dawna ulica Miczurina)
mapka z dojazdem

15 grudnia 2008 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
mapka z dojazdem

16 grudnia 2008 r. – Łódź
Hotel Reymont
ul. Legionów 81
mapka z dojazdem

5 stycznia 2009 r. – Olsztyn
Hotel Gromada
pl. Konstytucji Trzeciego Maja 4
mapka z dojazdem

6 stycznia 2009 r. – Gdańsk
Novotel Gdańsk Centrum
ul. Pszenna 1
mapka z dojazdem

HARMONOGRAM GODZINOWY

  9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęcia


PROGRAM RAMOWY

I. Procedura pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2009 r., w oparciu o projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) i rozporządzenia MPiPS – omówienie nowych formularzy Inf-D-P i Wn-D.

1. Rozporządzenie Komisji WE  i jego wpływ na pomoc publiczną na zatrudnienie:

– zakres stosowania rozporządzenia; zatrudnienie chronione; formy pomocy, w tym subsydia płacowe oraz koszty kwalifikowane do objęcia pomocą,  wielkość i intensywność pomocy, efekt zachęty (nowe wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych).

2. Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

– zrównanie wysokości pomocy dla zakładów pracy chronionej i pracodawców otwartego rynku (z ewentualnym wprowadzeniem rocznego vacatio legis dla otwartego rynku);

– brak odrębnego dofinansowania wynagrodzeń i refundacji składek ZUS;

– odejście od obowiązku ustalania dodatkowych podwyższonych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych;

– odejście od obowiązku rocznego rozliczenia pomocy;

– nowe progi pomocy publicznej w zależności od stopnia niepełnosprawności i schorzeń specjalnych;

– porównanie wysokości dofinansowań w obecnym i proponowanym reżimie prawnym;

– brak możliwości przekazania na zfron–IPR nadwyżki dofinansowania nad wynagrodzeniem;

– podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych.

3. Omówienie projektu rozporządzenia w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

– omówienie najważniejszych zapisów rozporządzenia;

– omówienie nowego formularza INF-D-P – miesięcznej informacji o zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;

– omówienie nowego formularza Wn-D – wniosku o wypłatę dofinansowania;

– procedura pozyskiwania dofinansowań w 2009 r.

II. Przygotowanie do rozliczenia rocznego SOD za 2008 r.:

– zakres podmiotowy i przedmiotowy;

– ustalenie okresu podlegającego rozliczeniu;

– ustalenie kwoty otrzymanej pomocy;

– ustalenie kwoty pomocy maksymalnej;

– ustalenie sumy podwyższonych kosztów;

– ustalenie kwoty kosztów zatrudnienia;

– ustalenie nadwyżki pomocy nad kosztami;

– ustalenie kwoty kosztów do zrekompensowania w przyszłych okresach sprawozdawczych;

– wypełnianie druków Inf-D-Kz i Inf-D-R.

III. Bieżące problemy dotyczące pozyskiwania dofinansowań i refundacji w 2008 r.

Program szkolenia podlega ochronie prawnej


KOSZT SZKOLENIA
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy >>

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70; e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 061 640 23 20 w. 32; e-mail: a.zimna@info-baza.pl

Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.pl


Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574