Jak korzystnie rozliczyć się za 2006 rok…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 12, 2007


ZEZNANIE NA PIT-37 PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW, RENCISTÓW, ZLECENIOBIORCÓW

Gdy korzystamy z podatkowych przywilejów

Zeznanie roczne składamy w dwu sytuacjach: gdy nie może nas w rocznym rozliczeniu z fiskusem wyręczyć płatnik – pracodawca, ZUS, bank wypłacający rentę zagraniczną, uczelnia, a także gdy chcemy skorzystać z ulg i odliczeń albo preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla małżonków lub samotnych rodziców. Musimy je złożyć min., jeśli oprócz dochodów w macierzystej firmie mieliśmy dochody z umów-zleceń w innej firmie, gdy dorabialiśmy do emerytury czy renty.

Pierwsze kroki rozliczenia

Rozliczenie zaczynamy od zaopatrzenia się w formularz PIT-37 i załączniki do niego, jeśli korzystamy z ulg i odliczeń, oraz zgromadzenia informacji od płatników (PIT-u/SB, PIT-ii/C, ewentualnie PIT-40A/11A, PJT-R). Konieczne jest także skompletowanie dokumentów potwierdzających wydatki objęte ulgami, w tym darowizny pozwalające na pomniejszenie podatku 01 proc.

Rozliczenia małżeństw i samotnych rodziców

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim, możesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia. Jeżeli samotnie wychowujesz dziecko.masz prawo do analogicznego preferencyjnego rozliczenia przysługującego samotnym rodzicom. Takie rozliczenie pozwala małżonkom uniknąć progresji podatkowej, a samotnym rodzicom zyskać co najmniej 530,08 zł.

Jak fiskusowi oddać mniej

Ulg z roku na rok ubywa, ale w zeznaniu za 2006 r. można sporo oszczędzić na podatku, korzystając z tych, które jeszcze pozostały. Dotyczy to przede wszystkim ulgi odsetkowej i na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Można odliczyć wydatki na korzystanie z Internetu. Można – co nic nie kosztuje poza odrobiną fatygi – wesprzeć potrzebujących, przeznaczając 1 proc. podatku na działalność pożytku publicznego.

Więcej Rzeczpospolita.