Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń

Rzeczpospolita , autor: JAM , oprac.: GR

lis 17, 2008

Rzeczpospolita z 17 listopada 2008 r. publikuje kolejną porcję trudnych pytań zgłaszanych przez czytelników dziennika. Jest wśród nich również poniższe.

WYREJESTROWANIE PRACOWNIKA Z UBEZPIECZEŃ
Rzeczpospolita / 17.11.2008 / JAM

Właśnie rozwiązaliśmy umowę z naszym pracownikiem. Wiemy, że powinniśmy wyrejestrować go z ZUS. Czy tak samo jak przy rejestracji mamy na to siedem dni? Na jakim druku powinniśmy tego dokonać?

TAK
Termin na zgłoszenie wniosku o wyrejestrowanie byłego pracownika wynosi siedem dni. Taki wniosek należy złożyć na formularzu ZUS ZWUA. Podobnie jak przy zarejestrowaniu zwraca się uwagę na specjalne kody, które muszą zostać podane przy wypełnianiu formularza. Wyrejestrowując pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu rozwiązania z nim umowy o pracę, pracodawca ma też obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członków jego rodziny. Wyrejestrowania członków rodziny pracodawca dokonuje na formularzu ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 listopada 2008 .r


Osoby zainteresowane rozwiązaniem problemów dotyczących naliczania wynagrodzeń i zasiłków zapraszamy na szkolenie:

•• Naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem wielkości używanych przy wypełnianiu dokumentów INF-D-P i INF-U-P – teoria i praktyka.
zobacz więcej >>