Jak jest chroniony pracownik przed emeryturą?

Gazeta Prawna , autor: Katarzyna Dulewicz , oprac.: GR

lis 17, 2008

JAK JEST CHRONIONY PRACOWNIK PRZED EMERYTURĄ?
Gazeta Prawna / 17.11.2008 / Katarzyna Dulewicz

Kodeks pracy zasadniczo chroni przed wypowiedzeniem stosunku pracy kobiety od ukończenia przez nie 56 roku życia oraz mężczyzn od ukończenia 61 lat.

Pojęcia wcześniejszej emerytury nie należy mylić z ustawowo obniżonym wiekiem emerytalnym. Warto podkreślić, iż pracodawca jedynie nie może wypowiedzieć pracownikowi chronionemu umowy o pracę. Samo rozwiązanie umowy o pracę (upływ okresu wypowiedzenia) może nastąpić już w okresie ochronnym (np. po przekroczeniu przez kobietę 56 roku życia). Przepis nie chroni też pracowników przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. Całkowity brak ochrony takich pracowników i możliwość wypowiedzenia umowy o pracę występuje również w przypadku likwidacji i upadłości pracodawcy.

Aby bezpiecznie wypowiedzieć umowę przyszłemu emerytowi, powinny istnieć dodatkowe przyczyny, jak nieprawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych czy też niespełnienie oczekiwań pracodawcy.

Więcej w Gazecie Prawnej z 17 listopada 2008 r.