Nie ma obowiązku zakładania firmowych kont…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

mar 12, 2007

Niektóre urzędy skarbowe nie pozwalają właścicielom jednoosobowych firm płacić podatków z osobistego rachunku bankowego, chociaż z żadnego przepisu nie wynika, że indywidualny przedsiębiorca musi mieć firmowe konto

Ile kosztuje firmowy rachunek

Opłaty pobierane przez niektóre banki od małych i średnich przedsiębiorstw

Nazwa rachunku

Opłata za prowadzenie rachunku (za mieś. w zł)

Sprawa od dłuższego czasu budzi kontrowersje. Wiadomo, chodzi o pieniądze. Po co przedsiębiorca, który sam prowadzi firmę, ma zakładać drugi rachunek i płacić za jego utrzymanie, skoro przepis mu tego wprost nie nakazuje

Co mówią przepisy

Podstawowym przepisem jest tu art 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wynika z niego, że przy określonej wartości transakcji (15 tys. euro) trzeba przeprowadzać lub przyjmować płatności związane z działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy".

Zasadnicze pytanie brzmi więc: kto jest przedsiębiorcą Odpowiedź nie powinna budzić wątpliwości: ktoś, kto prowadzi firmę samodzielnie.

A skoro tak, to do przeprowadzania transakcji wystarczy mu jego rachunek. Nie jest powiedziane, że ma być to rachunek firmowy a nie osobisty. Również art. 61 § 1 ordynacji podatkowej każe jedynie prowadzącym księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów płacić podatki przelewem. Z którego konta. O tym ani słowa.

Co na to Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów potwierdziło, gdy w marcu 2006 r. odpowiadało na pytanie naszej redakcji (patrz. DF" z 28 marca 2006 r.), że ordynacja podatkowa reguluje jedynie formę dokonania zapłaty podatku". Nic więcej.

Ze składkami do ZUS jest identycznie, bo art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła w tych sprawach do ordynacji podatkowej.

Co na to urzędy skarbowe

Tymczasem w ubiegłym roku Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer stwierdził, że .podatnik dla prowadzonej działalności gospodarczej nie może używać rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), lecz wyłącznie rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą".

Więcej Rzeczpospolita.