Przeliczanie zasiłków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

listopad 17, 2008


PRZELICZANIE ZASIŁKÓW PO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Rzeczpospolita / 14.11.2008 / Renata Majewska

Do kiedy szef powinien rozpatrzyć wniosek, a do kiedy wypłacić rekompensatę z tytułu wykluczenia premii wraz z odsetkami? W jaki sposób ma udzielić odpowiedzi na wniosek?

Firma ma obowiązek sama, z urzędu, ustalić wyrównanie, uregulować je pracownicy łącznie z odsetkami w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie wyroku Trybunału z 24 czerwca br., czyli do 7 sierpnia 2008 r. Wniosek zainteresowanej był zatem zbędny. Skoro jednak już go dostarczyła, to firma nie musi na niego odpowiadać. Wystarczy, że poinformuje kobietę o tym, że sama jej ureguluje uzupełnienie świadczenia. Ale z pytania wynika, że przedsiębiorca nie zdążył na czas uiścić wyrównania. Dlatego karą dla niego jest obciążenie go częścią odsetek należnych od kwoty wyrównania. Z własnej kieszeni pokrywa je za dni zwłoki przypadające od pierwszego dnia po dacie, kiedy upłynęło owe 30 dni.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 listopada 2008 r.


Sposoby radzenia sobie ze skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego będą omawiane na szkoleniu organizowanym przez Info Bazę
zobacz więcej
>>