Odliczymy VAT od wydatków na działalność socjalną

Rzeczpospolita , autor: Iwona Kaczanowska , oprac.: GR

lis 23, 2008


ODLICZYMY VAT OD WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNĄ
Rzeczpospolita / 21.11.2008 / Iwona Kaczanowska

VAT naliczany przy zakupie towarów i usług przeznaczonych na działalność socjalną może być kosztem uzyskania przychodów.

Wydatkami na działalność socjalną są wszelkiego rodzaju opłaty ponoszone przez pracodawców w związku z finansowaniem różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielaniem pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. 0 działalności socjalnej pracodawcy można mówić jedynie wtedy, gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Tego rodzaju wydatki, mimo że ponoszone w związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością, zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kosztami są jednak odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jeśli zatem przedsiębiorca ponosi wydatki na działalność socjalną ze środków obrotowych, kwota netto nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Skoro wydatki nie są kosztem, przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Ze względu jednak na fakt, że wydatki na działalność socjalną, co do zasady, są kosztami poniesionymi w celu uzyskania przychodów, ale zostały wyłączone z kosztów podatkowych, nie odliczony VAT od tego rodzaju wydatków może być uznany za koszt podatkowy. Dlatego VAT obciążający nabycie towarów i usług przeznaczonych na działalność socjalną jako podatek naliczony, który nie podlega odliczeniu, powinien być rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów.

Nowelizacja ustawy o VAT, która powinna zacząć obowiązywać od grudnia 2008 r., likwiduje uzależnienie możliwości odliczenia VAT od uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów. Odliczenie VAT będzie odbywało się zatem na zasadach ogólnych, tj. konieczne będzie wykazanie związku tych wydatków z działalnością opodatkowaną.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 listopada 2008 r.Zmiany jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o VAT będą omawianie na szkoleniach:

1. Zmiany w ustawie o VAT wprowadzone nowelizacją wchodzące w życie 1 grudnia 2008 i 1 stycznia 2009 roku.
Szkolenie w Katowicach i Poznaniu zobacz więcej »

2. Nowości w podatku VAT w 2009 roku oraz bieżące problemy w prawidłowym stosowaniu przepisów o podatku od towarów i usług – czyli jak z korzyścią dla firmy okiełznać legislacyjny koszmar.
Szkolenie w Warszawie i Bydgoszczy zobacz więcej »