Niezłożenie informacji VAT-UE

Rzeczpospolita , autor: J.B. , oprac.: GR

lis 25, 2008


NIEZŁOŻENIE INFORMACJI VAT-UE
Rzeczpospolita / 25.11.2008 / Autor: J.B.

Czy przedsiębiorcy grozi kara za to, że nie złożył w terminie informacji podsumowującej VAT-UE za trzeci kwartał tego roku?

TAK W takim wypadku przedsiębiorcy grozi odpowiedzialność karna skarbowa. Kodeks karny skarbowy mówi, że ten, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej, podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe. Grzywna ta może wynieść od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 listopada 2008 r.


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę