Czy zwracać ulgę budowlaną…

Gazeta Prawna , autor: MGM , oprac.: GR

mar 12, 2007

W 2004 roku wniosłem wkład mieszkaniowy na lokatorskie prawo do lokalu I odliczyłam go od podatku w ramach dużej ulgi budowlanej. Zamierzam zrezygnować z mieszkania, zadysponować wkładem mieszkaniowym na rzecz córki, która zawrze ze spółdzielnia, umowę o lokatorskie prawo do mieszkania. Czy muszę zwrócić wykorzystaną ulgę na rzecz urzędu skarbowego

Szczególnie, że w roku skorzystania z ulgi budowlanej prawo do jej zastosowania nie przysługiwało. Gdyby jednak podatnik skorzystał zgodnie z prawem z tej ulgi w 2001 roku, to w zaistniałej sytuacji ulgi nie trzeba zwracać.

Podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, przysługuje prawo do odliczenia od podatku dochodowego dalszych wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. na kontynuację tej samej inwestycji, w związku z którą podatnik nabył prawo do odliczeń od podatku.

Z treści pytania wynika, że w 2004 roku MARLENA zostały poniesione wydatki na wkład KUCIŃSKA mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, w związku z tym, iż w roku 2004 nie radcowski, przysługiwało już prawo do ulgi budowlanęj, podatnik nie nabył prawa do ulgi budowlanej. W kwestii zaś zwrotu wykorzystanej przez podatnika ulgi podatkowej do i adwokatów właściwego dla podatnika miejsca za- Nowakowski mieszkania urzędu skarbowego należy od- i Wspólnicy powiedzieć w jeden sposób: niezbędna jest (zrzeszona korekta złożonego do urzędu skarbowego w Consortio LEX) zeznania rocznego.

Zakładając jednak, iż w pytaniu jest pomyłka, i przyjmiemy, że podatnik nabył w latach 1997-2001 prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych np. na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, to przysługuje prawo do odliczenia od podatku dochodowego dalszych wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. na kontynuację tej samej inwestycji, w związku z którą podatnik nabył prawo do odliczeń od podatku.

Podatnik nie straci prawa do ulgi budowlanej w związku z przeniesieniem za zgodą spółdzielni, praw do wkładu mieszkaniowego na inną osobę (np. córkę, innego członka rodziny). Nie następuje tutaj wycofanie wkładu mieszkaniowego ze spółdzielni.

Podsumowując, nie mówimy o wycofaniu przez podatnika ze spółdzielni wkładu mieszkaniowego, ale o jego przeniesieniu. Dlatego też spółdzielnia nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-14 dla urzędu skarbowego (właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika), w której wykazuje kwotę pełnego wycofanego wkładu. W przypadku zaś, gdybyśmy mówili o wycofaniu wkładu mieszkaniowego (wycofanie definitywne, a nie przeniesienie np. na córkę), wówczas spółdzielnia mieszkaniowa byłaby zobowiązana sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, wg ustalonego wzoru, imienną informację o wysokości wycofanego wkładu mieszkaniowego. Warunkiem umożliwiającym odstąpienie od tego obowiązku byłoby wówczas złożenie przez podatnika oświadczenia, że wycofany wkład nie był odliczony od dochodu lub podatku. Jeżeli podatnik nie złożyłby tego oświadczenia, spółdzielnia byłaby zobowiązana sporządzić informację PIT-14, w której wykazałaby kwotę pełnego wycofanego wkładu, a nie kwotę wkładu wypłaconego po potrąceniu np. zaległości.

Więcej Gazeta Prawna.