Składka chorobowa za emeryta na umowie zlecenie

Rzeczpospolita , autor: D.g. , oprac.: GR

gru 1, 2008


Rzeczpospolita z 1 grudnia 2008 r. publikuje pytania i odpowiedzi dotyczące rozliczeń z ZUS. Jest wśród nich również poniższe.

SKŁADKA CHOROBOWA ZA EMERYTA NA UMOWIE ZLECENIE
Rzeczpospolita / 01.12.2008 / Autor: D.G.

W listopadzie br. zatrudniliśmy zleceniobiorcę będącego jednocześnie emerytem. Nie ma on innych źródeł utrzymania, dlatego zgłosiliśmy go z tytułu zlecenia do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego (pracę miał wykonywać w siedzibie firmy). Nie chciał wtedy przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale teraz chce to zrobić od 25 listopada. Czy podstawę wymiaru składki chorobowej za te kilka dni listopada trzeba zmniejszyć proporcjonalnie?

Podstawa wymiaru składek nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu w razie przystąpienia wykonawcy do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca. Wobec tego składkę chorobową za ten miesiąc naliczamy od wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jakie zleceniobiorca dostał w listopadzie.

Spółka powinna wyrejestrować zleceniobiorcę na formularzu ZUS ZWUA ze wszystkich ubezpieczeń, do których go zgłosiła na początku, tj. z emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego, i potem zgłosić go na formularzu ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz do dobrowolnego chorobowego od 25 listopada.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 grudnia 2008 r.