Rezerwa Solidarności Społecznej

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

gru 2, 2008


„REZERWA SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ”

Spowolnienie gospodarcze w Europie wywołane światowym kryzysem może dotyczyć również polskiej gospodarki. W związku z tym Rada Ministrów podjęła szereg kroków zmierzających do ograniczenia do minimum negatywnych skutków tych zjawisk oraz przeciwdziałania następstwom kryzysu.

Jedną z takich inicjatyw jest utworzenie „Rezerwy Solidarności Społecznej”. Aby zapewnić środki na tworzoną Rezerwę koniecznym jest podwyższenie stawek podatku akcyzowego na niektóre wyroby akcyzowe, przy czym w celu zminimalizowania skutków społecznych, zwłaszcza dla najsłabszych ekonomicznie grup społecznych zmiany obejmą jedynie napoje alkoholowe i samochody osobowe z segmentu najdroższego tj. o pojemności silnika powyżej 2000 cm3.

W związku z powyższym został opracowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Projekt przewiduje również zmianę stawek akcyzy na niektóre wyroby tytoniowe w celu implementacji wymogów unijnych oraz realizacji wcześniej zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 r. dochodów z tego tytułu.