Nie ma składek od refundacji biletów na dojazd do pracy

, autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

gru 2, 2008


NIE MA SKŁADEK OD REFUNDACJI BILETÓW NA DOJAZD DO PRACY
Rzeczpospolita / 02.12.2008 / Marta Gadomska

Firmy często zwracają podwładnym koszty biletów na autobusy, którymi podróżują do pracy. Od wartości tych zwrotów nie potrącamy składek na ubezpieczenia społeczne

Składek tych nie uiszczamy również od wartości samych biletów, które przekazujemy zatrudnionym. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracodawca zwracał pracownikom koszty zakupionych biletów miesięcznych na autobusy, którymi dojeżdżali do pracy. Refundacje dostawali na koniec każdego miesiąca na podstawie odrębnej listy płac, razem z wynagrodzeniem, po okazaniu biletu. Od ich wartości firma nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne, co zakwestionował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uznał, że zwrot kosztów dojazdu do pracy wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS.

SN nie miał wątpliwości: wszelkie przysporzenia majątkowe, w tym ekwiwalenty pieniężne z tytułu ponoszonych kosztów przejazdów do pracy środkami lokomocji, wypłacane pracownikom przez pracodawcę na podstawie aktów i przepisów prawa pracy, podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 grudnia 2008 r.