Pracodawcy o wypłacie pieniędzy z II filaru…

PARKIET , autor: MCR , oprac.: GR

mar 12, 2007

"Lewiatan" pozytywnie ocenia zaprezentowane przez rząd podstawowe założenia do projektu ustawy o wypłacie emerytur z II filaru, Choć ma też pewne zastrzeżenia. W piątek wicepremier L. Dorn ogłosił, ze środkami przekazanymi przez OFE mają zarządzać podmioty prywatne oraz państwowa instytucja, której powołaniem ma się zająć ZUS.

Zdaniem Zygmunta Kostkiewicza, prezesa branżowego związku pracodawców prywatnych przy Lewiatanie", pomysł stworzenia zakładu publicznego obok prywatnych nie jest zły. Dodaje jednak, że wpisanie ustawowego limitu opłat i prowizji pobieranych od produktów jest bezcelowe. – Nie da się przeprowadzić kontroli kosztów. Trzeba by wprowadzić jednolite tablice śmiertelności – mówi Z. Kosttóewicz.

Wskazuje też, że wprowadzenie różnych typów emerytur (np. małżeńska, rodzinna) będzie oznaczać niższe świadczenie i większe dopłaty do emerytury minimalnej.

Więcej Parkiet.