W Rzeczpospolitej z 4 grudnia 2008 r. kolejna porcja interesujących pytań i odpowiedzi, a wśród nich poniższe.   

CZY SKŁADKI REFUNDOWANE PRZEZ PFRON NALEŻY DOLICZYĆ DO PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI?
Rzeczpospolita / 04.12.2008 / Izabela Nowacka

Jestem osobą niepełnosprawną i prowadzę działalność gospodarczą (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Płacę do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i wliczam je do kosztów uzyskania przychodów. PFRON przyznał mi ich refundację. Czy należy ją doliczyć do przychodów z działalności

TAK
Refundacja z PFRON składek na ubezpieczenia społeczne to przychód z działalności gospodarczej i trzeba ją opodatkować. Refundację trzeba wykazać w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako tzw. pozostały przychód.

Więcej w Rzeczpospolitej.