Choroba zawodowa nie zawsze uprawnia do odszkodowania

Gazeta Prawna , autor: Artur Radwan , oprac.: GR

gru 9, 2008


CHOROBA ZAWODOWA NIE ZAWSZE UPRAWNIA DO ODSZKODOWANIA
Gazeta Prawna / 09.12.2008 / Autor: Artur Radwan 

Orzeczenie inspektora sanitarnego, który stwierdzi, że pracownik zapadł na chorobę zawodową, nie jest wiążące dla sądu przy ustalaniu prawa do odszkodowania.

Pracownik był zatrudniony w latach 1968-1989 w Przedsiębiorstwie Spedycyjno-Transportowym w B., a następnie w latach 1989-1996 w Przedsiębiorstwie Spedycyjno-Transportowym Przemysłu Węglowego T. w Z. W każdym z nich pracował jako kierowca samochodów ciężarowych i osobowych. Po zakończeniu pracy zaczął ubiegać się o stwierdzenie u niego choroby zawodowej słuchu. W styczniu 2003 r. decyzję w tej sprawie wydał wojewódzki inspektor sanitarny (WIS), który stwierdził u niego taką chorobę.

Kierowca wniósł więc pozew do sądu  1 instancji przeciw firmie, w której był ostatnio zatrudniony. Domagał się zasądzenia kwoty 15 tys. zł z tytułu zadośćuczynienia z powodu narażenia go na działanie nadmiernego hałasu.

Sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego.

SN uznał, że orzeczenie inspektora sanitarnego, który stwierdził chorobę zawodową, nie ma charakteru wiążącego w postępowaniu sądowym dotyczącym cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej firmy za chorobę zawodową pracownika.

Orzeczenie, zdaniem SN, jest tylko jednym z dowodów w sprawie i podlega ocenie na takich samych zasadach jak inne dowody, na przykład dowód z opinii biegłego. Argumentował, że stwierdzenie choroby zawodowej nie jest równoznaczne z prawem do renty lub do zadośćuczynienia. SN oddalił więc skargę kasacyjną pracownika.

Więcej w Gazecie Prawnej z 9 grudnia 2008 r.