Kto w 2009 roku musi tworzyć zfśs

Rzeczpospolita , autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

gru 10, 2008

KTO W 2009 ROKU MUSI TWORZYĆ ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Rzeczpospolita / 10.12.2008 / Autor: Izabela Nowacka

0 założeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych decyduje stan zatrudnienia na 1 stycznia roku kalendarzowego. Muszą go utworzyć pracodawcy zatrudniający 1 stycznia 2009 r. co najmniej 20 pracowników, ale w przeliczeniu na pełne etaty. Oznacza to, że nie ma znaczenia liczba osób według ewidencji personalnej, ale liczba zajmowanych pełnych etatów.

Ważny jest też dzień, na który ustala się liczbę pełnych etatów, czyli 1 stycznia. Może się bowiem zdarzyć, że firma zatrudni pracownika od 2 stycznia, bo w Nowy Rok przypada dzień wolny. Osoba ta jednak nie zwiększy stanu zatrudnienia, obligującego do utworzenia zfśs. Ustawa wyraźnie wskazuje na 1 stycznia i nie ma od tej reguły żadnych odstępstw nawet ze względu na święto. Zmiany, jakie później, w ciągu roku, nastąpią w stanie zatrudnienia, nie wpływają już na obowiązek tworzenia funduszu. Kształtują jednak wysokość odpisów u pracodawców, którzy go mają.

Liczebność załogi nie ma znaczenia jedynie dla pracodawców prowadzących działalność w formach organizacyjnoprawnych jednostek sektora finansów publicznych, które zawsze muszą fundusz utworzyć. Pozostali pracodawcy, mający 1 stycznia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą utworzyć zfśs do wysokości i na zasadach określonych w ustawie o zfśs lub wypłacać świadczenia urlopowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 grudnia 2008 r.