Nowy formularz Wn-U-G

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPiPS , oprac.: GR

gru 16, 2008


NOWY FORMULARZ WN-U-G

Dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzony zmienionym rozporządzeniem w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

nowy formularz >>

Rozporządzenie wprowadza udogodnienia w zakresie ubiegania się o refundacje przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą a mianowicie:

– beneficjenci, którzy w roku 2008 r. opłacali terminowo składki na ubezpieczenia społeczne i nie dokonali rejestracji od początku 2008 r. lub nie złożyli comiesięcznych wniosków o refundacje składek będą mieli szansę na otrzymanie pomocy, jeśli do 31 grudnia 2008r. prześlą do Funduszu stosowne dokumenty rejestracyjne (takie jak PESEL, REGON, NIP, kopie dokumentów je potwierdzających i aktualnego orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności) i złożą wnioski za 2008r.;
 
– począwszy od wniosku składanego za miesiąc listopad 2008r. beneficjenci mają możliwości składania tylko jednego wniosku o refundację Wn-U-G zamiast dwóch (Wn-U i INF-U-G).

Nowy wzór wniosku zawiera podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy, kwoty wnioskowanej refundacji i pomocy de minimis.

Reasumując, jeżeli do dnia 31 grudnia 2008r. osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przekaże do Funduszu dokument pisemny potwierdzający dane rejestracyjne lub wniosek o symbolu WN-U oraz informację o symbolu INF-U-G o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia do października 2008 Fundusz uzna te dokumenty za skutecznie złożone.

pobierz formularz i rozporządzenie >>