Wykształconemu trudniej o rentę

Rzeczpospolita , autor: MRZ , oprac.: GR

gru 16, 2008


WYKSZTAŁCONEMU TRUDNIEJ O RENTĘ
Rzeczpospolita / 16.12.2008 / Autor: MRZ

Zdaniem Sądu Najwyższego szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia wykluczają prawo do renty z ZUS.

Rafał W. pracował jako górnik w jednej ze śląskich kopalni, a jednocześnie studiował na tamtejszej politechnice. Po tym, jak uległ wypadkowi pod ziemią, wskutek którego stracił wzrok w prawym oku, wystąpił do ZUS o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy pod ziemią.

Zakład odmówił mu przyznania tego świadczenia. Lekarz orzecznik stwierdził, że uszkodzenie wzroku uniemożliwia wykonywanie ciężkich prac, w tym górniczych pod ziemią. ZUS uznał jednak, że ukończenie studiów przez Rafała W. wskazuje na to, że podniósł swoje kwalifikacje, może więc wykonywać inną pracę. W efekcie świadczenie mu się nie należy.

SN zgodził się z opinią ZUS. W uzasadnieniu do wyroku sędziowie stwierdzili, że obecnie to na obywatelach spoczywa konieczność zapewnienia sobie środków utrzymania, co powinno odbywać się przez własną pracę. Ustawodawca ma prawo reglamentować te świadczenia, gdyż – jak stwierdzili sędziowie – mamy obecnie za dużo osób, które korzystają ze świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 grudnia 2008 r.