Przy leasingu auta osobowego odliczymy więcej VAT niż przy zakupie

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

gru 16, 2008


PRZY LEASINGU AUTA OSOBOWEGO ODLICZYMY WIĘCEJ VAT NIŻ PRZY ZAKUPIE
Rzeczpospolita / 16.12.2008 / Autor: Konrad Piłat

Przepisy ustawy o VAT w bardzo skomplikowany sposób wyliczają sytuacje, kiedy można odliczyć cały podatek z faktury dokumentującej kupno lub leasing samochodu. Nic dziwnego, że wciąż są kłopoty z ich interpretacją.

Podstawowy kłopot to ustalenie, czy firma ma prawo do odliczenia całego VAT z faktury zakupu. Co do zasady nie przysługuje ono w razie kupna lub leasingu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Od tej reguły przewidziane są jednak liczne Odstępstwa. Przede wszystkim dotyczą one określonych typów pojazdów. Pełne odliczenie jest możliwe w sytuacji, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

– odprzedaż pojazdów lub

– oddanie ich w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody są przez podatnika wykorzystywane wyłącznie do tych celów przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Jeśli samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nie spełnia żadnego z warunków umożliwiających pełne odliczenie, to przedsiębiorca ma prawo do zmniejszenia podatku należnego tylko o 60 proc. VAT wykazanego na fakturze od sprzedawcy lub leasingodawcy, nie więcej jednak niż 6000 zł.

Wprowadzanie do ustawy o VAT ograniczeń w odliczaniu tego podatku od samochodów osobowych uzasadnia się tym, że często są one używane także w celach prywatnych. Organy podatkowe zgadzają się z tym stanowiskiem.

W wielu wyrokach sądy uznają jednak, że zmieniając od 1 maja 2004 r. zasady odliczania VAT od samochodów i paliwa do ich napędzania, ustawodawca postąpił niezgodnie z dyrektywą w sprawie VAT. Nie miał bowiem prawa wprowadzić regulacji, które ograniczałyby prawo do odliczenia VAT w stosunku do przepisów zawartych w starej ustawie o VAT.
 
Nawet po ustaleniu, że z faktur za leasing samochodu firma może odliczyć tylko 60 proc. VAT (nie więcej niż 6000 zł), pojawiają się wątpliwości. Podatnicy chcieliby bowiem od pierwszych rat leasingowych odliczać cały VAT i w ten sposób szybciej wykorzystać przysługujący im limit 6000 zł. Niestety, takie postępowanie nie jest prawidłowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 grudnia 2008 r.


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę, odbywających się w Warszawie i Bydgoszczy
zobacz więcej
>>