Sygnity rozbuduje SODiR

www.tf.pl , autor: www.tf.pl , oprac.: GR

gru 17, 2008


SYGNITY ROZBUDUJE SODIR
www.tf.pl / 17.12.2008

Sygnity S.A. podpisała umowę z PFRON na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Celem modyfikacji systemu jest ułatwienie rozliczania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą. Wartość umowy to 2,5 mln zł.

Modyfikacja systemu jest konieczna ze względu na zmiany legislacyjne, wprowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach nowelizacji rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Modyfikacje w systemie SODiR, stworzonym i zaimplementowanym wcześniej przez Sygnity, polegać będą na wyodrębnieniu i implementacji nowego wzoru wniosku o refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz wdrożenie nowych procedur udzielania refundacji tych składek.

Prace nad tą zmianą, w szczególności prace analityczne, trwały od kilku miesięcy, równolegle z powstawaniem ostatecznej postaci rozporządzenia. Termin zakończenia umowy przewidziano na 31 grudnia 2008 roku.