W przyszłym roku wyższe składki od firm

Rynki Zagraniczne , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

gru 17, 2008


W PRZYSZŁYM ROKU WYŻSZE SKŁADKI OD FIRM
Rzeczpospolita / 17.12.2008 / Autor: Magdalena Januszewska

Prowadzący działalność gospodarczą będą od stycznia odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w jednakowej wysokości przez 12 miesięcy. W porównaniu z grudniem wzrosną one o ponad 40 zł.

W tej chwili wysokość składek społecznych zmienia się co trzy miesiące, a minimalna podstawa ich wymiaru to 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Począwszy od tych należnych za styczeń, będzie to minimum 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prawdopodobnie wyniesie ono 3193 zł (chodzi o płacę wskazaną w ustawie budżetowej na 2009 r. przyjętej przez Sejm 5 grudnia 2008 r.). Podstawa wymiaru zatem to 1915.80 zł (60 proc. z 3193 zł).

Z prognostycznego wyliczenia wynika, że przedsiębiorca zapłaci za styczeń 2009 r. następujące składki:

emerytalną (19.52 proc.)   373.96 zł;

rentową (6 proc.) 114,95 zł;

chorobową (2,45 proc, dobrowolna) 46,94 zł;

wypadkową (zryczałtowana wysokość 1,8 proc.) – 34,48 zł;

na Fundusz Pracy (2,45 proc.) – 46,94 zł.


W sumie o 43,39 zł więcej niż za grudzień

Składki społeczne w takiej wysokości będzie płacić cały rok.

Nowelizacja nie przewiduje jednak analogicznego rozwiązania dla składki zdrowotnej, choć są takie plany.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 grudnia 2008 r.