W jednym terminie ewidencja, w innym potrącenie

Rzeczpospolita , autor: Joanna Boniecka , oprac.: GR

gru 18, 2008


WYDATKI NA MATERIAŁY I USŁUGI – W JEDNYM TERMINIE EWIDENCJA, W INNYM POTRĄCENIE
Rzeczpospolita / 18.12.2008 / Autor: Joanna Boniecka

U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty bezpośrednie zakupu materiałów i usług dotyczące wykonywanych robót powinny być ewidencjonowane w momencie poniesienia, natomiast potrącane w momencie uzyskania odpowiadającego im przychodu wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 5 grudnia 2008 r.

Koszty podatkowe dzielimy na bezpośrednio oraz pośrednio związane z uzyskanym przychodem. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącanie w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Ta sama zasada dotyczy poszczególnych miesięcy.

Natomiast w odniesieniu do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami stosowana jest inna zasada. Są one potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W przypadku zatem braku możliwości przyporządkowania danego wydatku do konkretnego przychodu będzie on stanowił koszt jego uzyskania w momencie poniesienia.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 grudnia 2008 r.