Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

gru 18, 2008


SKUTKI ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI – NA KILKA MIESIĘCY ZAMROŻENIA FIRMY MOŻNA ZAPOMNIEĆ O FISKUSIE
Rzeczpospolita / 18.12.2008 / Autor: Konrad Piłat

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność, nie będzie musiał odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, nawet jeśli osiągnie przychody ze sprzedaży środków trwałych lub wyposażenia firmy.

Podatku uniknie jednak najwyżej do końca roku, ponieważ odpowiedni dochód będzie musiał wykazać w zeznaniu rocznym.

Wakacje od płacenia podatków mogą sobie zrobić zarówno przedsiębiorcy rozliczający się według skali, jak i podatnicy, którzy wybrali 19-proc. stawkę liniową. Po zawieszeniu działalności zaliczek nie muszą odprowadzać nawet ci przedsiębiorcy, którzy ich wysokość obliczają na podstawie dochodu z poprzednich lat i wpłacają co miesiąc w tej samej wysokości.

Przepisy zwalniają z obowiązku zapłaty zaliczki także w sytuacji, gdy podatnik osiągnął dochód. I słusznie, w przeciwnym razie udogodnienie to prawie nigdy nie miałoby zastosowania, ponieważ niemal każda firma ma rachunek bankowy, na którym co miesiąc pojawiają się jakieś odsetki. Zawieszona firma może jednak osiągać także wyższe dochody, jeśli sprzeda środki trwałe lub wyposażenie. Nie ma bowiem zakazu dokonywania takich transakcji.

Z dobrodziejstw wynikających z zawieszenia mogą również korzystać wspólnicy spółek prawa handlowego: jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W ich wypadku niezbędne są jednak dodatkowe formalności. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek ma zastosowanie, jeśli podatnik nie później niż przed upływem siedmiu dni od złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności zawiadomi urząd skarbowy o okresie przerwy w funkcjonowaniu firmy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 grudnia 2008 r.