PFRON przedłuża termin składania odwołań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Artur Kamiński , oprac.: GR

grudzień 22, 2008


Zadania z zakresu rehabilitacji zlecane organizacjom pozarządowym – PFRON przedłuża termin składania odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań na 2009 r.

PFRON informuje, iż w związku z czasowymi przerwami w działaniu strony internetowej PFRON w dniach 17 i 18 grudnia 2008 roku, termin składania odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań na 2009 r.  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłuża się do dnia 23 grudnia 2008 roku.