Zadania powiatu finansowane ze środków PFRON

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPiPS , oprac.: GR

grudzień 22, 2008


ZADANIA POWIATU FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

MPiPS opublikowało projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proponowane zmiany mają na celu:

1) ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W obecnym stanie prawnym dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przewidziane było w formie refundacji poniesionych kosztów. Poprzez zaproponowane zmiany wprowadzona zostanie możliwość rozpatrywania przez powiatowe centra pomocy rodzinie wniosków osób niepełnosprawnych bez konieczności uprzedniego zamówienia i zrealizowania zlecenia. Zgodnie z propozycją, wniosek osoby niepełnosprawnej będzie mógł być rozpatrzony w oparciu o kopię zlecenia wraz z fakturą pro forma. Proponowane zmiany ułatwią osobom niepełnosprawnym,  które nie mają wystarczających środków finansowych, dostęp do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

2) ułatwienie realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

W dotychczasowym stanie prawnym jednym z warunków umowy stanowiącej podstawę dofinansowania zadań ze środków PFRON jest zobowiązanie do przedłożenia dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od ich wystawienia. Zaproponowana zmiana ma na celu zmniejszenie uciążliwości rozliczeń, poprzez umożliwienie przedstawienia odpowiednich dokumentów w dogodnym dla stron umowy czasie, np. po zakończeniu realizowanego przedsięwzięcia.

Ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać do dnia 8 stycznia 2009 r.

pobierz projekt rozporządzenia >>