Opodatkowanie pożyczki ze środków PFRON

Rzeczpospolita , autor: Joanna Boniecka , oprac.: GR

gru 28, 2008


OPODATKOWANIE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW PFRON
Rzeczpospolita / 24.12.2008 / Autor: Joanna Boniecka

Niepełnosprawny nie zapłaci podatku od umorzonej pożyczki ze środków Funduszu, jeśli traktowana będzie ona jak świadczenie na rehabilitację zawodową

Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2008 r. (IBP-BIA/415/W-66/08/KB).

Niepełnosprawny zarejestrowany w urzędzie pracy uzyskał pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dwa lata później część pożyczki oraz odsetek, jakie przysługiwałyby od niej, zostały mu umorzone.

Podatnik zastanawiał się czy otrzymane umorzenie jest zwolnione od podatku dochodowego. Izba skarbowa stwierdziła, że umorzona pożyczka i odsetki nie będą podarowane.

Jak wynika z pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z 21 listopada 2008 r. (BON-I-5232-83-WK/08) „zakresem zwolnienia zawartego w art. 21 ust 1 pkt 27 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest objęta wartość każdego świadczenia sfinansowanego ze środków PFRON lub ZFRON, lecz wyłącznie tego, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywane jest na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. (…) należy uznać, że także umorzenie pożyczki udzielonej osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową, a zatem będzie miało do niego zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art 21 ust 1 pkt 27 lit. a ustawy”.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 grudnia 2008 r.