Prezydent analizuje nowelizację ustawy o rehabilitacji

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

gru 28, 2008

PREZYDENT ANALIZUJE NOWELIZACJĘ USTAWY O REHABILITACJI
Gazeta Prawna / 24.12.2008 / Autor: Łukasz Guza

Do 7 stycznia 2009 r. Prezydent RP ma czas na podpisanie lub zawetowanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowela ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r., czyli blisko tydzień przed terminem, do którego prezydent musi ją podpisać lub zawetować.

– Dla dobra niepełnosprawnych i pracodawców, którzy ich zatrudniają, będziemy starać się, aby prezydent podjął decyzję przed końcem roku – mówi Paweł Wypych, doradca Prezydenta RP.

Rząd podkreśla, że jeśli nowe przepisy nie wejdą w życie, od lutego nie będzie podstawy prawnej do wypłacania pomocy dla pracodawców, którzy zatrudniają niepełnosprawnych.

Wątpliwości Kancelarii Prezydenta budzi np. przepis, zgodnie z którym o dodatkową rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych będą mogły ubiegać się tylko zakłady pracy chronionej, których co najmniej połowę załogi stanowią osoby niepełnosprawne. Obecnie o wsparcie takie mogą ubiegać się zakłady, których co najmniej 40 proc. pracowników jest niepełnosprawnych.

– Przed wprowadzeniem takich zmian warto sprawdzić, czy firmy nie będą miały problemów ze znalezieniem nowych pracowników niepełnosprawnych – mówi Paweł Wypych.

– Bez wdrożenia przepisów rozporządzenia unijnego zgodę na wypłatę jakiejkolwiek pomocy musiałaby wydać Komisja Europejska. A to jest w praktyce niemożliwe – mówi Piotr Pełka z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli natomiast pomoc byłaby wypłacana na obecnie obowiązujących zasadach, UE mogłaby zażądać od pracodawców zwrotu nienależnie pobranej pomocy publicznej. Tak jak w przypadku polskich stoczni.

W praktyce nowe przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych będą miały zastosowanie od lutego 2009 r. W styczniu pracodawcy będą składać wnioski o wypłatę miesięcznego dofinansowania pracowników niepełnosprawnych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc grudzień 2008 r. na obecnie obowiązujących zasadach.

PFRON podkreśla, że firmy nie powinny mieć też kłopotu z wykazaniem, że zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego spowoduje wzrost ogólnej liczby pracowników. W systemie obsługi dofinansowań dodany zostanie specjalny moduł, który umożliwi wprowadzanie takich danych.

Więcej w Gazecie Prawnej z 24 grudnia 2008 r.Zmiany w ustawie o rehabilitacji są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę
zobacz więcej
>>