Ostatnia szansa na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej

www.niepelnosprawni.pl , autor: Marcin Urban , oprac.: GR

gru 29, 2008


OSTATNIA SZANSA NA SKORZYSTANIE Z ULGI REHABILITACYJNEJ
www.niepelnosprawni.pl / 29.12.2008 / Autor: Marcin Urban

Kto jeszcze nie skorzystał z ulgi rehabilitacyjnej ma czas tylko do końca roku. Od podatku  można odliczyć wydatki poniesione np. na dostosowanie mieszkań i pojazdów, zakup książek czy leki.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i ich opiekunowie.

W przypadku osób z niepełnosprawnością wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przyznane prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej, orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Prawo do ulgi mają także podatnicy, na których utrzymaniu pozostaje osoba z niepełnosprawnością – współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej pod warunkiem, że w roku podatkowym dochody osób z niepełnosprawnością, znajdujących się pod ich opieką  nie przekraczały 9 120 zł.

przeczytaj cały artykuł
>>