W 2009 r. małe zlecenia będą opodatkowane ryczałtem

Rzeczpospolita , autor: Adam Bartosiewicz , oprac.: GR

grudzień 29, 2008


W 2009 R. MAŁE ZLECENIA BĘDĄ OPODATKOWANE RYCZAŁTEM

Rzeczpospolita / 29.12.2008 / Autor: Adam Bartosiewicz

Będzie można w ten sposób rozliczyć przychody z umów-zleceń, umów o dzieło oraz niektórych innych rodzajów działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5 – 9 ustawy o PIT.

Ryczałtem opodatkowany jest przychód. Nie pomniejsza się go o koszty uzyskania. Nie ma też możliwości pomniejszenia go o składki ZUS (o ile będą potrącane). Stawka podatku wynosi 18 proc. przychodu.

Ten sposób rozliczenia przychodów dotyczy osób które nie są pracownikami przedsiębiorcy płatnika. Można go zastosować, jeśli nie przekroczą łącznie 200 zł w ciągu miesiąca (chodzi o przychody uzyskane od jednej firmy).

Dla wyliczenia tego limitu nie ma znaczenia, czy przychody są należne z tytułu jednej umowy, czy też wielu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 grudnia 2008 r.