Co zrobić, gdy płatnik nie wystawił informacji o dochodach…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 13, 2007

Co zrobić, gdy płatnik nie wystawił informacji o dochodach PIT-11/8B

Płatnicy mieli obowiązek do końca lutego wystawić podatnikom informacje PIT-11/8B. Jeśli tego nie zrobili, trzeba upomnieć się o informację i dodatkowo, na podstawie własnych dokumentów, rozliczyć się z fiskusem.

O rozliczeniu się z urzędem skarbowym lepiej pomyśleć już teraz, zweryfikować swoje wątpliwości, nie czekając do ostatnich dni kwietnia. Warto to zrobić wcześniej, zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje obawa, że płatnik nie wystawił informacji o dochodach. Dziś pokażemy, co zrobić, gdy zakład pracy nie wystawił PIT.

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od takich zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Płatnicy ci w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są zobowiązani, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według zamieszkania podatnika – imienne informacje – sporządzone według ustalonego wzoru -PIT-11/8B. Takie obowiązki przewiduje art.39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej Gazeta Prawna.