Skoryguj składki do ZUS i nalicz od nich niższe odsetki za zwłokę

Rzeczpospolita , autor: Mirosław Łabanowski , oprac.: GR

sty 2, 2009


SKORYGUJ SKŁADKI DO ZUS I NALICZ OD NICH NIŻSZE ODSETKI ZA ZWŁOKĘ
Rzeczpospolita/ 02.01.2009 / Autor: Mirosław Łabanowski

Płatnicy, którzy po 1 stycznia zauważą błąd w deklaracjach rozliczeniowych związanych z należnościami do ZUS i szybko je skorygują, zapłacą za spóźnienie o 25 proc. mniej niż normalnie.

1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z 7 listopada 2008 r. zmieniająca ordynację podatkową oraz niektóre inne ustawy (DzU nr 209, poz. 1318). Wprowadza ona swoistą ulgę dla podatników, którzy w wyniku weryfikacji rozliczeń podatkowych sami stwierdzą błąd i skorygują deklarację, zanim wezwie ich do tego urząd skarbowy. Jednocześnie muszą zapłacić należności ujawnione w wyniku korekty. Ci mogą skorzystać z ulgi w zapłacie odsetek w wysokości 75 proc. stawki.

Te same zasady stosujemy do należności ze składek do ZUS. Zgodnie z art. 23 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ordynacji podatkowej. To ogólne odesłanie do ordynacji skutkuje przyjęciem wobec składek na ubezpieczania społeczne, zdrowotne oraz składek na FP i FGŚP tych samych reguł co w tej ustawie.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2009 r. płatnicy składek składający korektę deklaracji rozliczeniowych powodującą zwiększenie wysokości należnych składek zapłacą odsetki w wysokości 75 proc. stawki, jeśli korektę złożą przed rozpoczęciem czynności kontrolnych przez ZUS. I w ciągu siedmiu dni od złożenia korekty opłacą te należności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 stycznia 2009 r.