Odszkodowanie i kaucja jako koszty podatkowe

Rzeczpospolita , autor: Joanna Boniecka , oprac.: GR

sty 6, 2009


ODSZKODOWANIE I KAUCJA JAKO KOSZTY PODATKOWE
Rzeczpospolita / 06.01.2009 / Autor: Joanna Boniecka 

Firma może zwiększyć koszty prowadzonej działalności o wartość poniesionego odszkodowania, jak również rozliczyć kaucję zatrzymaną przez wynajmującego – tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2008 r.

Spółka zawarła umowę najmu na dziesięć lat. Wskutek braku efektów ekonomicznych wcześniej rozwiązała umowę. W związku z tym zobligowana była do zapłacenia odszkodowania. Przepadła również kaucja wpłacona przy zawarciu umowy (zatrzymał ją wynajmujący). Firma zastanawia się, czy wpłacona kaucja oraz poniesione odszkodowanie będą kosztem podatkowym.

Izba Skarbowa zgodziła się na odliczenie obu wydatków w kosztach prowadzonej działalności. Zdaniem IS przepisy nie wyłączają możliwości zaliczenia do kosztów wydatków poniesionych po to, aby zmniejszyć straty. Utrzymywanie nierentownej placówki byłoby działaniem szkodliwym dla podatnika. W tym przypadku zapłata odszkodowania była ekonomicznie uzasadniona, bo umowa najmu obwiązywałaby jeszcze przez kilka lat i działalność zakończyłaby się stratą.

Kosztem – zdaniem Izby Skarbowej – będzie też kaucja, aczkolwiek kaucja nie stanowi ani kosztu, ani przychodu, aż do momentu wystąpienia okoliczności, które uprawniają wierzyciela do zaspokojenia się z kaucji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 grudnia 2009 r.Nowe zasady rozliczania podatu VAT w 2009 r. będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę odbywających się w Warszawie i Bydgoszczy
zobacz więcej
>>