CZY PODWYŻSZONA OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA JEST KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU?
Rzeczpospolita / 05.01.2009 / Autor: JB

Należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w prowadzonej działalności są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jednak nie wszystkie, jak to wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 listopada 2008 r.

Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie poboru wody i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi zobowiązana jest do posiadania pozwolenia na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni komunalnej. Nie ma jednak takiego pozwolenia, w związku z tym uiszcza więc opłaty z tytułu korzystania ze środowiska podwyższone o 500 %.
 
Według IS spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów uiszczanej podwyższonej o 500 % opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Nie będzie ona kosztem w części obejmującej kwotę podwyższenia tej opłaty. Stanowi bowiem sankcję za naruszenie przez spółkę korzystającą ze środowiska przepisów dotyczących jego ochrony.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 stycznia 2009 r.


•• Nowości w podatku VAT w 2009 roku oraz bieżące problemy w prawidłowym stosowaniu przepisów o podatku od towarów i usług

Szkolenie Info Bazy w Warszawie i Bydgoszczy zobacz więcej »