Przedłużono ulgi w zapłacie podatków

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

styczeń 11, 2009


SZKOLENIA – PRZEDŁUŻONO ULGI W ZAPŁACIE PODATKÓW
Gazeta Prawna / 08.01.2009 / Autor: Ewa Matyszewska

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiące pomoc publiczną na szkolenia, będą mogły być udzielane do 30 czerwca 2014 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia. Poprzednie rozporządzenie w tym zakresie wygasło 31 grudnia 2008 r.

Warunkiem koniecznym do udzielenia pomocy na szkolenia dla wszystkich przedsiębiorstw będzie złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie ulgi przed rozpoczęciem prac nad projektem szkolenia. Ulgi będą przysługiwać zarówno na szkolenia specjalistyczne, jak i ogólne.

Więcej w Gazecie Prawnej z 8 stycznia 2009 r.