Od tego roku GUS przyjmuje sprawozdania tylko w formie elektronicznej

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

styczeń 12, 2009


OD TEGO ROKU GUS PRZYJMUJE SPRAWOZDANIA TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Rzeczpospolita / 09.01.2009 / Autor: Marta Gadomska

Wszystkie druki statystyczne firmy przekazują teraz do Głównego Urzędu Statystycznego tylko w formie elektronicznej. Pierwszy z nich musi tam trafić najpóźniej do 18 stycznia. Wyjątek stanowią jedynie przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż pięć osób. W wyjątkowych sytuacjach mogą oni przekazać dane statystyczne pisemnie, ale pod warunkiem że, ich prośba jest w pełni uzasadniona. Informacje przekazywane do GUS są objęte tzw. tajemnicą statystyczną.

Taką zmianę wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2009 r. (Dz. U. nr 221, poz. 1436).

Pierwszy formularz składany w tym roku to Z-06 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Jest on kontynuacją sprawozdania Z-03 i DG-1. Na podstawie zawartych w nim danych GUS także bada m.in. przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie. Różnica polega na tym, że w druku Z-06 wymienione dane obejmują cały rok, a nie miesiąc czy kwartał. Druk Z-06 składają te same podmioty co Z-03 (zatrudniający powyżej dziewięciu osób i cała budżetówka) oraz podmioty zaliczone do tzw. sektora przedsiębiorstw.

Formularz Z-06 składa się raz w roku, a najbliższy termin to 18 stycznia 2009 r. Ponieważ ten dzień wpływu przypada na niedzielę, to ostatnim dniem przekazania sprawozdania będzie 19 stycznia (poniedziałek). Wtedy GUS zamknie portal sprawozdawczy i sprawdzi, kto nie wywiązał się z zadań statystycznych. Następnie dla spóźnialskich wyznaczy nowy termin na nadrobienie zaległości. Informacje o tym urząd prześle w specjalnym komunikacie (tzw. monit).

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z wypełnieniem formularza, mogą skorzystać ze strony http://www.stat.gov.pl/gus/45_4688_PLK_HTML.htm . Znajdą na niej szczegółowe informacje związane z szeroko rozumianą statystyką pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 stycznia 2009 r.