Zus sypnie groszem…

Echo Miasta , autor: Mm , oprac.: GR

mar 13, 2007

Wszyscy, których emerytury, renty i świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne wynoszą mniej niż 1200 zł brutto, dostaną w kwietniu jednorazowy dodatek do świadczenia.

Jego wysokość będzie zależała od wysokości przysługującego świadczenia. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do wypłaty jednorazowej kwoty, oprócz podstawowych świadczeń, uwzględniane będą również wszystkie wypłacane dodatki oraz inne świadczenia pieniężne otrzymywane z ZUS. Najwięcej czyli 420 zł dostaną do ręki ci, których świadczenia z ZUS nie przekraczają łącznie 600 zł brutto. Osoby pobierające więcej niż 600 zł, ale mniej niż 800 zł otrzymają 310 zł. Osoby, których świadczenia wynoszą łącznie więcej niż 800 zł, a nie przekraczają łącznie 1 tys. zł mogą liczyć na 180 zł. Natomiast ci. którym ZUS wypłaca świadczenia w przedziale łącznie 1 tys. – 1,2 tys. zł otrzymają 140 zł.

Więcej Echo Miasta.