Dlaczego catering nie jest usługą gastronomiczną?

Rzeczpospolita , autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

sty 13, 2009


DLACZEGO CATERING NIE JEST USŁUGĄ GASTRONOMICZNĄ?
Rzeczpospolita / 12.01.2009 / Autor: Michał Maszewski

Wprowadzona w rozporządzeniu Rady Ministrów Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w dziale 55 usługi hotelarskie i gastronomiczne wyróżnia obok usług gastronomicznych (PKWiU 55.30) również usługi kateringowe (PKWiU 55-52).

Z tego wynika, że usługi te nie są sklasyfikowane w PKWiU jako gastronomiczne, lecz odrębnie. Na takim stanowisku stoją też organy podatkowe.

Jeżeli zatem przedsiębiorca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki i napoje dla odbiorców zewnętrznych, to nie będzie to potraktowane jako usługa gastronomiczna.

Rozstrzygnięcie tej kwestii ma bardzo konkretny wymiar. Otóż dla działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc, obowiązuje stawka ryczałtu w wysokości 3 proc. Natomiast przychody z działalności usługowej, w tym gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., opodatkowane są według stawki 8,5 proc.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 stycznia 2009 r.