Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania

Rzeczpospolita , autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

sty 14, 2009


JAK UNIKNĄĆ PŁACENIA PODATKU PRZY SPRZEDAŻY MIESZKANIA
Rzeczpospolita / 13.01.2009 / Autor: Monika Pogroszewska  


Z początkiem 2009 r. zmieniły się zasady rozliczenia dochodu ze zbycia nieruchomości. Osoby, które przeznaczą uzyskane pieniądze na zakup np. nowego mieszkania, nie zapłacą podatku dochodowego, więc jeśli ktoś kupi lub otrzyma w darowiźnie mieszkanie np. w styczniu 2009 r., to bez podatku może je sprzedać nawet po upływie miesiąca, o ile spełni warunki określone w ustawie.

To na jakich zasadach rozliczymy dochód ze sprzedały nieruchomości, zależy od daty zakupu lokalu. Liczy się dzień podpisania aktu notarialnego.

By uniknąć podatku, wystarczy, że osoba sprzedająca dom lub mieszkanie przeznaczy w ciągu dwóch lat pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Ustawa o PIT przewiduje tu wiele możliwości, m.in. zakup domu lub mieszkania, gruntu pod budowę lub prawa użytkowania wieczystego. Można też nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego albo przeznaczyć środki ze sprzedaży na rozbudowę lub remont innego lokalu i co ważne, nie musi to być nieruchomość położona w Polsce – zwolnienie dotyczy także państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Można również spłacić pożyczkę lub kredyt zaciągnięte wcześniej na wymienione w ustawie cele mieszkaniowe. Chodzi jednak wyłącznie o kredyt zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Co ważne – osoba, która złoży deklarację w urzędzie, ale nie przeznaczy zarobionych środków na cel uprawniający do zwolnienia w określonym terminie, będzie musiała zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożone w terminie zeznanie podatkowe. Do rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 r. służyć będzie zupełnie nowy druk: PIT-39, który jest jednoznaczny z deklaracją, iż dana osoba wyda w okresie dwóch lat pieniądze na cele wymienione w ustawie. Korzysta więc z przewidzianego zwolnienia.

Osoby, które będą sprzedawać nieruchomość nabytą po 1 stycznia 2009 r., mają na to czas do końca kwietnia następnego roku. Jeśli więc ktoś sprzeda lokal w lutym 2009 r., to zeznanie musi trafić do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2010 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 stycznia 2009 r.