Zmiany w przepisach – renty, świadczenia, działalność gospodarcza

www.niepelnosprawni.pl , autor: Anita Siemaszko , oprac.: GR

sty 18, 2009


ZMIANY W PRZEPISACH – RENTY, ŚWIADCZENIA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
www.niepelnosprawni.pl / 15.10.2008 / Autor: Anita Siemaszko

Nowy rok jak zwykle obfituje w nowinki prawne. Jeszcze w 2008 r. pojawiły się ważne, lecz wciąż mało znane przepisy. Od 1 stycznia 2009 r. wyższe świadczenia otrzyma ok. miliona osób.


ZUS przeliczy na nowo renty, emerytury i kapitał początkowy.

Od 1 stycznia 2009 r. będzie miała miejsce znacząca zmiana dla tych, którzy nie mieli możliwości udowodnić, ile zarabiali w poszczególnych latach. Często powodem braku dowodów było to, że zlikwidowano firmy, zaginęły lub zostały zniszczone dokumenty płacowe, a nie istniał, tak jak obecnie, długi (50 lat) obowiązek ich archiwizowania.

W takich przypadkach ZUS przyjmował, że dochód za takie lata był zerowy. Od 1 stycznia 2009 r. osoby, które nie z własnej winy nie mogą udowodnić wysokości zarobków z poszczególnych lat pracy, będą mogły wystąpić o ponowne przeliczenie świadczeń. ZUS zamiast dochodu zerowego za podstawę wymiaru składek za dany rok przyjmie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. Zasada ta będzie dotyczyć wszystkich osób, które posiadają świadectwa pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w danym okresie. Skorzystać z nowych możliwości mogą nie tylko ci z zerowym dochodem za poszczególne lata, lecz także ci, którzy mają już wyliczone świadczenie, ale wybierali do ustalenia jego wysokości mniej korzystne okresy ubezpieczeniowe po to tylko, by uniknąć okresów zerowych. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ZUS od 1 stycznia 2009 r. przez 12 miesięcy. ZUS ma na wydanie decyzji 60 dni. Szacuje się, że podwyżka świadczenia wyliczonego w nowy sposób wyniesie ok. 50 zł.

Dwie podwyżki dla emerytów i rencistów w 2009 r.

Pierwsza, choć raczej niewielka, podwyżka będzie już od stycznia. Związana jest ona z tym, że obniża się stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 19 do 18 proc., w związku z czym świadczenia emerytalne, rentowe, a także płace będą wyższe. W 2009 r. w marcu będzie miała miejsce waloryzacja rent i emerytur. Szacuje się, że świadczenia wzrosną o średnio kilkadziesiąt zł.

przeczytaj cały artykuł >>