Roczne rozliczenie SOD i nowe procedury pozyskiwania dofinansowań

Info Baza , autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

sty 21, 2009

Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na nowe terminy szkolenia:

Roczne rozliczenie SOD za 2008 rok

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2009 roku – nowe zasady, nowe formularze, nowe procedury


Zbliża się 15 lutego 2009 r., czyli termin, w którym pracodawcy osób niepełnosprawnych muszą złożyć do PFRON formularze INF-D-R i INF-D-Kz lub INF-U-R i INF-U-Kz. Z uwagi na to, że rozliczenie dofinansowań i refundacji w tegorocznej formie będzie dokonywane po raz pierwszy (i ostatni), warto się do niego dobrze przygotować. Zwłaszcza, że interpretacje ważnych kategorii w dokumentach INF-D-P i INF-U-P zmieniały się w trakcie roku. Aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek, ewentualnie wygospodarować „ukryte” środki konieczna jest głębsze refleksja nad wysyłanymi dotychczas dokumentami, w czym podpowiedzi eksperta z pewnością Państwu pomogą.

24 grudnia 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji (…), a 9 stycznia 2009 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Obowiązywanie od 2009 r. nowych zasad pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest więc przesądzone. Na szkoleniu zostaną przedstawione nowe procedury pozyskiwania dofinansowań oraz omówione zasady wypełniania nowych formularzy INF-D-P i Wn-D.


ADRESAT
Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i rozliczanie pomocy publicznej.

PROWADZĄCA
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.


TERMIN I MIEJSCE

3 lutego 2009 r. – Kraków
Hotel ROKK
ul. Rzemieślnicza 20
→ dojazd z Dworca Głównego tramwajem nr 10 (w kierunku Łagiewnik)
→ należy wysiąść na przystanku Rzemieślnicza
lokalizacja hotelu

4 lutego 2009 r. – Katowice
Hotel Katowice
al. Korfantego 9
→ 500 m. od Dworca PKP Katowice Główne
lokalizacja hotelu

6 lutego 2009 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
→ 500 m. od Dworca PKP Bydgoszcz Główna
lokalizacja hotelu

9 lutego 2009 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34
lokalizacja hotelu
→ do 10 min. spacerem od Dworca Poznań Główny

10 lutego 2009 r. – Wrocław

Hotel ART
ul. Kiełbaśnicza 20
lokalizacja hotelu

→ dojazd z Dworca Głównego we Wrocławiu autobusem linii K lub tramwajem nr O
należy wysiąść na przystanku „Rynek”

11 lutego 2009 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
→ dojazd autobusami nr 119 (w kierunku Międzylesia, przystanek na Bobrowieckiej) i 131 ( w kierunku Sadyby, przystanek na Chełmskiej)
lokalizacja hotelu


HARMONOGRAM GODZINOWY

  9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęciaPROGRAM RAMOWY

I. Roczne rozliczenie dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS uzyskanych na niepełnosprawnych pracowników za 2008 r.

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy;
 • ustalenie okresu podlegającego rozliczeniu;

 • uwagi dotyczące przygotowania grudniowych dokumentów INF-D-P i INF-U-P;
 • ustalenie kwoty otrzymanej pomocy;
 • ustalenie kwoty pomocy maksymalnej;
 • ustalenie sumy podwyższonych kosztów;
 • ustalenie kwoty kosztów zatrudnienia;
 • ustalenie nadwyżki pomocy nad kosztami;
 • ustalenie kwoty kosztów do zrekompensowania w przyszłych okresach sprawozdawczych;
 • zasady wypełniania formularzy Inf-D-Kz i Inf-D-R.


II. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2009 roku.

1. Rozporządzenie Komisji WE i jego wpływ na pomoc publiczną na zatrudnienie:

 • zakres stosowania rozporządzenia; zatrudnienie chronione; formy pomocy, w tym subsydia płacowe oraz koszty kwalifikowane do objęcia pomocą; wielkość i intensywność pomocy, efekt zachęty (nowe wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych).


2. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 • wysokość pomocy dla zakładów pracy chronionej i firm otwartego rynku;
 • brak odrębnego dofinansowania wynagrodzeń i refundacji składek ZUS;
 • odejście od obowiązku ustalania dodatkowych podwyższonych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych;
 • odejście od obowiązku rocznego rozliczenia pomocy;
 • nowe progi pomocy publicznej w zależności od stopnia niepełnosprawności i schorzeń specjalnych;
 • porównanie wysokości dofinansowań w obecnym i proponowanym reżimie prawnym;
 • brak możliwości przekazania na zfron–IPR nadwyżki dofinansowania nad wynagrodzeniem;
 • podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych.


3. Omówienie rozporządzenia w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 • omówienie najważniejszych zapisów rozporządzenia;
 • omówienie nowego formularza INF-D-P – miesięcznej informacji o zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 • omówienie nowego formularza Wn-D – wniosku o wypłatę dofinansowania;
 • procedura pozyskiwania dofinansowań w 2009 r.


Program szkolenia podlega ochronie prawnej
KOSZT SZKOLENIA
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy >>

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Sprawy organizacyjne:


Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 061 640 23 20 w. 32;
e-mail: a.zimna@info-baza.pl


Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 21;
e-mail: biuro@inof-baza.pl
Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574