Tydzień rozliczeń z PIT…

Gazeta Prawna , autor: MARLENA KUCIŃSKA , oprac.: GR

mar 14, 2007

Stypendia otrzymywane przez uczniów i studentów od jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych objęte są zwolnieniem podatkowym do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 380 zł. Zwolnienie stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie (PIT-2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w ustawie, a także dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych jednolitą 19 proc. stawką podatku.

Więcej Gazeta Prawna.