Milcząca interpretacja jest podstawą korekty

Rzeczpospolita , autor: Stanisław Walenta , oprac.: GR

sty 25, 2009

MILCZĄCA INTERPRETACJA JEST PODSTAWĄ KOREKTY
Rzeczpospolita / 24.01.2009 / Autor: Stanisław Walenta

Jaką mam możliwość dokonania korekty podatku, np. VAT, a co za tym idzie otrzymania jego zwrotu za okres od 2006 r. do dziś na podstawie stanowiska podatnika, któremu doręczona została Interpretacja po terminie.

Podatnicy, którzy wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, a których stanowisko zostało uznane za nieprawidłowe przez organ podatkowy, mogą powoływać się na skutki prawne wynikające z milczących interpretacji, jeżeli postanowienie naczelnika urzędu skarbowego (wniosków złożonych do 30 czerwca 2007 r.) zostało doręczone po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podatnik, który nie kwestionował na drodze administracyjnej oraz sądowej negatywnego stanowiska organu, może wykorzystać istnienie milczącej interpretacji poprzez dokonanie odpowiedniej korekty deklaracji podatkowej zgodnie ze swoim stanowiskiem zawartym we wniosku.

Pamiętać także należy, że ograniczeniem w zakresie stosowania milczących interpretacji jest zmiana przepisów, które były przedmiotem interpretacji, powodująca wygaśnięcie z mocy prawa interpretacji. A także istnienie ostatecznej i utrzymanej w mocy przez sądy administracyjne decyzji dyrektora izby skarbowej zmieniającej albo uchylającej milczącą interpretację.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 stycznia 2009 r.


Problematyka rozliczania podatku VAT w 2009 r. jest tematem szkolenia organizowanego przez Info Bazę
zobacz więcej >>