Wypłata w kwietniu…

ECHO DNIA , autor: Anna Niedzielska , oprac.: GR

mar 14, 2007

Przy naszym redakcyjnym telefonie dyżurował Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS Oddział Kielce. Informacji udzielała również Lucyna Stępień, zastępca naczelnika Wydziału Koordynacji Obsługi Klientów kieleckiego Oddziału ZUS.

W kwietniu każdy emeryt i rencista, który otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poniżej 1200 złotych świadczeń, dostanie jednorazowy dodatek.

Rezygnacja z waloryzacji oraz przyznanie w tym roku jednorazowego dodatku dla emerytów i rencistów o najniższych dochodach spowodowały spore zamieszanie. Wiele osób zadzwoniło na głośny telefon Echa Dnia", aby dowiedzieć się czy dostaną w kwietniu dodatkowe pieniądze oraz w innych sprawach dotyczących świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Moja siostra ma około 500 złotych renty brutto, jest inwalidką dawnej trzeciej grupy. Czy dostanie zapomogę i czy musi składać jakieś wnioski Czy może też ubiegać się o inne formy tego typu pomocy od ZUS.

– Zapomogę – czyli jednorazowy dodatek – na pewno dostanie i nie musi składać żadnych wniosków, bo zostanie jej ona przyznana z urzędu" i przysłana razem z kwietniowymi świadczeniami. W przypadku, gdy renta wynosi mniej niż 600 złotych brutto dostanie ona jednorazową wypłatę 420 złotych do ręki". Kwota ta nie jest opodatkowana i nie płaci się od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne, więc nie będzie z niej żadnych potrąceń. Co do innych form pomocy, to niestety Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwą placówką. Pani siostra może się jednak zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej, gdzie być może dostanie dodatek na zakup leków lub inny rodzaj wsparcia.

Więcej Echo Dnia.