Czas pracy osób niepełnosprawnych

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: Arkadiusz Antonik , oprac.: GR

sty 27, 2009


CZAS PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Problematyka czasu pracy osób niepełnosprawnych była już wielokrotnie omawiana. Warto jednak wspomnieć o pewnych szczegółach, związanych ze stosowaniem skróconych norm czas pracy wobec osób niepełnosprawnych oraz o wyjątkach, które w sposób zgodny z prawem umożliwiają pracodawcom zatrudnianie takich osób w ramach po wszech nie obowiązujących norm czasu pracy.

pobierz opracowanie >>


Trudne zagadnienia dotyczące stosowania prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę
zobacz więcej >>