Kiedy opłata wstępna przy leasingu operacyjnym jest kosztem?

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sty 30, 2009


KIEDY OPŁATA WSTĘPNA PRZY LEASINGU OPERACYJNYM JEST KOSZTEM?
Rzeczpospolita / 26.01.2009 / Autor: Przemysław Wojtasik

Organy podatkowe traktują opłatę wstępną przy leasingu operacyjnym jako koszt pośredni w rozumieniu art. 22 ust. 5c ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 4d ustawy o CIT i twierdzą, że musi być ona zaliczana do kosztów proporcjonalnie, w okresie trwania umowy. Inaczej jest tylko w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną, gdyż oni zaliczają opłatę do kosztów w momencie poniesienia, którym jest dzień wystawienia. Taka jest również opinia Ministerstwa Finansów.

Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 sierpnia 2008 r. dotyczącym spółki z o.o., która leasingowała ciągniki siodłowe i naczepy, stwierdził: wstępna opłata leasingowa (rata przygotowawcza) ma charakter opłaty samoistnej nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, zaś jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu, co oznacza, że nie można powiedzieć, iż dotyczy ona okresu, na jaki umowa została zawarta. Powinna zatem zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Jest to bowiem wydatek jednorazowy związany z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i z wydaniem jej przedmiotu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 stycznia 2009 r.