Jakich działalności nie obejmuje ryczałt?

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lut 2, 2009


JAKICH DZIAŁALNOŚCI NIE OBEJMUJE RYCZAŁT?
Rzeczpospolita / 30.01.2009 / Autor: Przemysław Wojtasik


Niektóre rodzaje działalności są wyłączone z opodatkowania ryczałtem.

Ryczałtu ewidencjonowanego nie zapłacą:

– rozliczający się kartą podatkową,

– korzystający z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

– osiągający w całości lub w części przychody z prowadzenia aptek, lombardy, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. A ust. 1 pkt.11 ustawy, świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy oraz handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

– wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,

– rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki,

– podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności, jeśli wcześniej małżonek lub małżonkowie płacili z tej działalności podatek na zasadach ogólnych.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 stycznia 2009 r.