Pracownik zwolniony z powodu choroby ma szansę na odprawę emerytalną

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lt. 4, 2009


PRACOWNIK ZWOLNIONY Z POWODU CHOROBY MA SZANSĘ NA ODPRAWĘ EMERYTALNĄ
Rzeczpospolita / 04.02.2009 / Autor: Renata Majewska

Pracownik pobierał zasiłek chorobowy przez 182 dni, a następnie przez 3 miesiące świadczenie rehabilitacyjne. W trakcie przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym nabył prawo i przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Firma rozwiązała z nim umowę o pracę z powodu długiej choroby na podstawie art. 53 Kodeksu pracy. Czy więc w takiej sytuacji pracodawca musi mu wypłacić odprawę emerytalną?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W świetle art. 921 Kodeksu pracy odprawa ta przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do nabycia emerytury, którego zatrudnienie ustało w związku z przejściem na to świadczenie.

Według SN prawo do odprawy ma pracownik, który zaczął pobierać emeryturę tuż przed, zaraz po lub niedługo po zwolnieniu z pracy z przyczyn go nie dotyczących. Także zatrudniony, którego pożegnaliśmy z powodu długiego zwolnienia lekarskiego na podstawie art. 53 kodeksu pracy, a jakiś czas potem zyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w następstwie choroby zaczętej w trakcie zatrudnienia.

Przejście na emeryturę oznacza m.in. zmianę statusu pracownika, bądź pracownika emeryta na wyłącznie status emeryta. Biorąc to pod uwagę należy wypłacić odprawę emerytalną pracownikowi.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 lutego 2009 r.


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczeń z ZUS i pracownikami będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza