PRZEDSIĘBIORCA ROZLICZAJĄCY SIĘ W FORMIE KARTY PODATKOWEJ NIE MUSI PŁACIĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Rzeczpospolita / 04.02.2009 / Autor: Michał Maszewski

Jeżeli kartowicz sprzedał lokal użytkowy wykorzystywany w działalności gospodarczej, to nie musi płacić podatku od osiągniętego dochodu. Regulacje dotyczące karty podatkowej nie przewidują bowiem odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

W przypadku karty podatkowej wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, a także od liczby zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób i od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Wynika z tego, że stawki karty podatkowej uwzględniają również podatek należny od przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 lutego 2009 r.