Jak najkorzystniej zatrudnić studenta?

Rzeczpospolita , autor: Anna Sadowska , oprac.: GR

lut 4, 2009


JAK NAJKORZYSTNIEJ ZATRUDNIĆ STUDENTA
Rzeczpospolita / 03.02.2009 / Autro: Anna Sadowska

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.
 
W razie zatrudnienia studenta na podstawie umowy-zlecenia duże znaczenie ma jego wiek. Nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Zlecenie będzie rodziło obowiązek odprowadzenia tylko zaliczki na podatek dochodowy.

Brak obowiązku opłacania składek od zawartej umowy-zlecenia dotyczy zarówno studentów studiów dziennych, jak i zaocznych. Słuchacze studiów podyplomowych zaś podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu bez względu na wiek.

Zawarcie umowy-zlecenia ze studentem powyżej 26. roku życia będzie rodziło obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zawarcie umowy o dzieło nie jest tytułem do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Umowa o dzieło nie jest również tytułem do dobrowolnych ubezpieczeń. Obowiązkowo natomiast należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 lutego 2009 r.