Firma nie odpowiada za wszystkie schorzenia pracownika

Rzeczpospolita , autor: Artur Radwan , oprac.: GR

lt. 4, 2009


FIRMA NIE ODPOWIADA ZA WSZYSTKIE SCHORZENIA PRACOWNIKA
Rzeczpospolita / 02.02.2009 / Autor: Artur Radwan

  
Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie wypłat odszkodowania wynikającego z utraty całkowitej zdolności do pracy

Zdaniem SN, w sytuacji gdy całkowita niezdolność do pracy wynika z oddziaływania wielu schorzeń, spośród których tylko jedno jest skutkiem wypadku przy pracy, nie jest jasne, które z nich jest przyczyną utraty zdolności zarobkowej. Bez starannej oceny wpływu na stan zdrowia schorzeń samoistnych i tych wynikających z wypadku przy pracy nie jest możliwe prawidłowe określenie odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 lutego 2009 r.